Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ważny apel do polskich nauczycieli!

sm 14:35 19 kwietnia 2019
Opowiadamy się za szkolnym „okrągłym stołem”, który przywróci odpowiednie funkcjonowanie całemu systemowi oświaty i zaspokoi godziwe roszczenia Stanu Nauczycielskiego. Apelujemy jednak do pracowników szkół o poważną autorefleksję i rachunek sumienia, bowiem trudno nie stwierdzić dziś w tym tak ważnym dla Kraju środowisku przejawów kryzysu powołania nauczycielskiego oraz deficytu roztropności obywatelskiej - czytamy w specjalnym Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Jako zaangażowani w sprawy obywatelskie profesorowie i doktorzy, pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, zwracamy się z podziękowaniem i wyrazami wsparcia dla Nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy nie odstąpili od swych obowiązków w porze egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych.

Słowa podziękowania i uznania kierujemy także ku wszystkim Pedagogom, którzy zadeklarowali pracę na rzecz pomyślnej organizacji matur. Składamy gratulacje Władzom Szkolnym, które zapobiegły dramatycznym konsekwencjom strajku.

Deklarujemy, że w miarę potrzeb także przystąpimy do pełnienia wolontariatu obywatelskiego, aby uczniowie w Polsce nie zostali poszkodowani przez polską szkołę. Myślimy z niepokojem o młodzieży, która została pozbawiona odpowiednich warunków mentalnych i psychicznych do składania tak ważnych w ich życiu egzaminów. Obserwujemy z troską grupy dzieci i młodych ludzi, chodzących po ulicach bez wyraźnego celu - zapewne pozbawionych zajęć dydaktycznych bądź opiekuńczych w godzinach właściwych dla realizacji obowiązków szkolnych.

Opowiadamy się za szkolnym „okrągłym stołem”, który przywróci odpowiednie funkcjonowanie całemu systemowi oświaty i zaspokoi godziwe roszczenia Stanu Nauczycielskiego. Apelujemy jednak do pracowników szkół o poważną autorefleksję i rachunek sumienia, bowiem trudno nie stwierdzić dziś w tym tak ważnym dla Kraju środowisku przejawów kryzysu powołania nauczycielskiego oraz deficytu roztropności obywatelskiej. Na krytyczną uwagę zasługuje w szczególności wchodzenie przez niektóre reprezentacje związkowe w sojusze z organizacjami politycznymi czy społecznymi, które afiszują się z nieposzanowaniem polskiej racji stanu, a nawet brakiem dbałości o dobro uczniów i ich rodziców. Liczymy na to, że szkolny „okrągły stół” wzmocni status polskiego nauczyciela, ale też wskaże nieodzowne, wymagające kryteria przydatności do zaszczytnej służby nauczycielskiej.

Zarząd AKO w Krakowie prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Wiceprzewodniczący prof. dr hab. Ryszard Kantor – Honorowy Przewodniczący dr inż. Janusz Opiła – Sekretarz mgr inż. Andrzej Ossowski - sekretarz

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze