Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

TK zbada sprawę zgodności "aborcji eugenicznej" z Konstytucją RP

D.Z. 15:50 25 września 2020
Trybunał Konstytucyjny zbada sprawę zgodności z ustawą zasadniczą przesłanki eugenicznej do aborcji.Pixabay
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wydało oświadczenie w sprawie zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z ustawą zasadniczą przesłanki eugenicznej do aborcji.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z nadzieją przyjęło decyzję Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o wyznaczeniu terminu procedowania wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej części zapisów Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zezwalających na zabijanie nienarodzonych dzieci, u których badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Jednocześnie apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zwiększenie bezpieczeństwa materialnego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.

Uznanie w ustawie z 7 stycznia 1993 r. względów eugenicznych za przesłankę dopuszczającą przerwanie życia człowieka w stadium prenatalnym jest sprzeczne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. gwarantującymi ochronę życia człowieka (art. 38), poszanowanie i ochronę godności osoby ludzkiej (art. 30) oraz ochronę przed dyskryminacją (art. 32). Legalizacja aborcji eugenicznej sankcjonuje praktykę selekcjonowania osób ze względu na stan ich zdrowia. Przypisuje osobom trzecim (lekarzom) szeroką prerogatywę do rozstrzygania, które choroby spełniają kryterium eugeniczne w sposób wystarczający do zabicia nienarodzonego dziecka. Zakres dyskryminacji eugenicznej osób nienarodzonych skutkuje pozbawieniem ich fundamentalnego, konstytucyjnego dobra, jakim jest prawo do życia i jego ochrony, godności i ochrony przed dyskryminacją.

Przedstawiciel PSOŻC zwrócili uwagę na niezbywalne prawo do życia każdej osoby ludzkiej oraz do godności i ochrony przed dyskryminacją. W swoim oświadczeniu podkreślili potrzebę zabezpieczenia właściwych postaw społecznych wobec narodzonych. Wyrazili także m. in. konieczność zapewnienia szczególnej ochrony prawnej i materialnej dla rodzi z dzieckiem niepełnosprawnym. 


Źródło: Materiały prasowe

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze